AQUACONTROL - osuszanie budynków
Aquacontrol Poznań, osuszanie Zalanie domów - pomoc Osuszenie budynków Ozonowanie Odgrzybianie Osuszanie - nasze realizacje Urzadzenia osuszające - cennik Kontakt

Osuszanie przegród budowlanych po zalaniach.

Dlaczego warto osuszać?

Skutkami długotrwałego utrzymywania się wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych są między innymi:
• pogorszenie się parametrów powietrza, a co za tym idzie pogorszenie się samopoczucia osób
przebywających w pomieszczeniach.
• powstawanie, i rozwój korozji biologicznej (pleśnie, grzyby, drobnoustroje).
• pogorszenie się izolacyjności cieplnej murów, co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.
• obniżenie trwałości murów.
• powolna degradacja stałych jak i ruchomych elementów budynku.
• powstawanie zawilgocenia wtórnego, wywołanego przez kondensację pary wodnej.

Jak najszybsze przystąpienie do osuszenia zalanych pomieszczeń pozwala na:

• minimalizację szkody – im szybciej zaczniemy osuszać, tym mniejsze będą straty
• przyspieszenie możliwości przystąpienia do wszelkiego rodzaju prac remontowo – naprawczych.
• poprawę jakości życia, przez przywrócenie komfortu klimatycznego w pomieszczeniach.
• zabezpieczenie pomieszczeń przed rozwojem pleśni i grzybów oraz powstawaniem przykrych zapachów.
• obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez przywrócenie optymalnej izolacyjności cieplnej ścian.


Jeśli zależy Państwu na doprowadzeniu budynku - w możliwie szybkim tempie - do stanu normalnej wilgotności, proponujemy wynajem osuszaczy kondensacyjnych. Wypożyczamy osuszacze, optymalnie odpasując je do Państwa potrzeb. Wstawienie sprzętu do Państwa pomieszczeń poprzedzone jest zawsze pomiarem wilgotności pomieszczeń, murów i posadzek oraz sporządzeniem odpowiedniego Protokołu wilgotności, a kontrola postępów osuszania, poprzez kilkukrotne badanie wilgotności w czasie całego procesu sprawia, że sprzęt pracuje u Państwa tylko tak długo, jak to jest konieczne.

Osuszanie posadzek

Osuszanie stref pod posadzką po zalaniach - dlaczego warto osuszać?

Woda, która w wyniku zalania dostała się do stref izolacji pod posadzką, ma bardzo utrudnioną drogę odparowania. Podłogi, często wyłożone różnego rodzaju okładzinami, skutecznie blokują możliwość szybkiego pozbycia się wody ze stref podposadzkowych. Najczęstrzą drogą ewakuacji wody z tych stref, jest jej wniknięcie w ściany w obszarach styku z posadzką i dalej do wyższych stref ścian przez tak zwane podciąganie kapilarne (podobnie jak to się dzieje, gdy włożycie Państwo na przykład chusteczkę higieniczną do naczynia z wodą). Proces ten początkowo niezauważalny, finalnie prowadzi do zawilgocenia ścian do znacznej wysokości i w konsekwencji do odparzeń gładzi gipsowych oraz powstania w murach korozji biologicznej i towarzyszącemu jej przykremu zapachowi.

Objawy zawilgocenia stref izolacji pod posadzką:

• ciemne plamy na ścianach
• mokre ściany przy podłodze
• łuszczenie się powłok malarskich i szpachlarskich przy posadzce
• odpadanie tynków
• pojawienie się plam pleśni na ścianach

Metoda osuszania zamkniętych warstw izolacji pod posadzką

Metoda polega na wtłaczaniu suchego, ciepłego powietrza do zawilgoconych stref za pomocą pompy ciśnieniowej. Suche powietrze penetruje zawilgocona przestrzeń, nasycając się wilgocią i uchodzi do pomieszczenia przez szczeliny dylatacyjne posadzki, gdzie następnie wychwytywane i osuszane przez osuszacze kondensacyjne. Powyższa metoda wymaga wykonania kilku odwiertów w posadzce. Wykonywane są one w centralnych punktach osuszanych pomieszczeń wymuszając przepływ powietrza w kierunku szczelin dylatacyjnych wzdłuż ścian. Daje to gwarancję osuszenia wszystkich miejsc pod posadzką.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą Ofertą oraz Cennikiem!